Informatie evenementenaanvraag

EHBO Deurne ontvangt jaarlijks meer dan 45 aanvragen om leden in te zetten bij (meerdaagse) evenementen in Deurne en omgeving.
 

Aanvraagtermijn
Als u gebruik wilt maken van de diensten van onze vereniging, dan verzoeken wij u om uw aanvraag MINIMAAL 6 weken voor aanvang van het evenement bij ons in te dienen. Zodat wij in staat zijn om tijdig en adequaat aan uw verzoek te voldoen, is deze tijd korter dan is het niet zeker dat we je kunnen helpen.

Mocht u voor uw evenement een vergunning nodig hebben vanuit de gemeente, dan kunt u kort nadat u uw vergunning heeft ontvangen contact met ons opnemen.

Kosten
Onze vereniging hanteert scherpe tarieven. Wij maken onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële tarieven, zodat onze diensten voor iedere vereniging of organisatie betaalbaar zijn.

Bij uw aanvraag wordt door onze vereniging aangegeven onder welk tarief wij uw activiteit scharen. Op die manier heeft u direct zicht op de te verwachte kosten. Naast de prijs per uur brengen wij € 15,00 voor 1 dagdeel (4 uur), € 25,00  voor 2 dagdelen (8 uur) en € 30,00 voor 3 dagdelen (12 uur), in rekening in verband met de afschrijving van apparatuur en materialen (onder andere EHBO-koffer, AED).

Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of in algemene zin over de diensten van de EHBO-vereniging, dan kunt u contact opnemen met onze Evenementencoördinator via evenementen@ehbodeurne.nl 

Mocht u meteen een aanvraag willen indienen dan kan dit met het aanvraagformulier.