Huur MEK

EHBO Deurne kan ehbo'ers leveren voor de bevordering van de veiligheid van uw evenement. Wij kunnen voor sommige evenementen gebruik maken van een eigen EHBO wagen (MEK) en voor andere evenementen komen wij  met alleen verbandmateriaal (afhankelijk van de vraag). Verder hebben wij een AED in ons bezit die wij ook kunnen meebrengen indien nodig.


Voor het aanmelden van een evenement kunt u terecht bij onze evenementencoördinator Lisa Derks via evenementen@ehbodeurne.nl. Graag weten wij minimaal zes weken van te voren dat u hulpverleners nodig heeft, anders loopt u het risico dat we uw evenement niet in behandeling kunnen nemen. Als de aanvraag binnen is dan volgt een offerte. De prijzen die in de offerte genoemd worden komen volledig ten goede van onze vereniging. De ehbo'ers komen vrijwillig bij u assisteren.

Om een inschatting te kunnen maken van de benodigdheden zouden wij van u het volgende willen weten:

Datum evenement
Naam evenement
Adres waar het evenement plaats gaat vinden
naam contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
Soort evenement (bijvoorbeeld sport/feest/etc)

Wat zijn de tijden waarvoor assistentie wordt gevraagd?

Het verwachte aantal bezoekers/deelnemers
Factuur adres/Postcode/Woonplaats

Verdere aandachtspunten voor de ORGANISATIE van het EVENEMENT:  

De organisatie dient voor vervoer naar HUISARTS(ENPOST)/ZIEKENHUIS/TANDARTS te zorgen

De organisatie is aansprakelijk voor alle schade, ongevallen, gebreken toegebracht aan de hulpverleners

De organisatie is verantwoordelijk voor voldoende consumpties ten behoeve van onze ehbo'ers.