Beginnerscursus incl. EHBO aan kinderen

De vereniging streeft ernaar om elk jaar in oktober te beginnen met een beginnerscursus EHBO. De cursus duurt ongeveer 10 lessen op de donderdagavond (van 19.30 tot 22.00 uur). Vanaf 1 juli 2016 is deze cursus inclusief de cursus EHBO aan kinderen. Het examen wordt dan afgenomen door een examencommissie van Het Oranje Kruis uit Den Haag.

De cursus kan ook op een ander moment in het jaar beginnen, dit hangt af van het aantal aanmeldingen. Bij 12 aanmeldingen wordt er gestart met een beginnerscursus.

De cursus wordt gegeven in Zaal De Zwaan in Zeilberg of bij voldoende aanmeldingen kan dit ook op lokatie (prijs is dan op aanvraag).

De cursus kost € 150,00.

Bij veel aanvullende zorgverzekeringen krijgt u het cursusgeld geheel of gedeeltelijk terug. Informeer hiervoor bij uw eigen zorgverzekeraar.

Indien u wilt deelnemen aan een cursus EHBO dan kunt u
een mailtje sturen naar secretariaat@ehbodeurne.nl en daarna krijgt u een
inschrijfformulier toegezonden.