Bestuur

Het bestuur van EHBO Deurne bestaat momenteel uit 4 personen:

Dagelijks bestuur


Voorzitter:
vacant

Secretaris:
Henk Hoebers
Emailadres: secretariaat@ehbodeurne.nl
Tel. 06 15336153  of  0493-314057


Penningmeester:
Lisa Derks
Emailadres: penningmeester@ehbodeurne.nl

 


Overige bestuursleden

Coördinator Evenementen:
Heidi Thomassen-Kessels
Emailadres: evenementen@ehbodeurne.nl
Tel. 06 40923095 

 

Materiaalbeheerder:
Menno Schaafsma
Emailadres:
mdjschaafsma@gmail.com

 

Wij zijn als bestuur onbezoldigd.