Beleidsplan

BELEIDSPLAN

Het beleid van EHBO Deurne is er op gericht om zo veel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven een EHBO diploma te behalen en daarna dit diploma geldig te houden via het geven van vervolglessen.

Verder kunnen alle organisatoren van evenementen binnen Deurne een beroep doen op EHBO Deurne om te assisteren bij hun evenement. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd door EHBO Deurne. Het geld wat hiermee binnenkomt wordt direct geïnvesteerd in de EHBO vereniging, zoals het opleiden van instructeurs.

Het bestuur van EHBO Deurne zijn vrijwilligers die één keer per maand bijeenkomen om de lopende zaken te bespreken. Dit zijn dan onder andere het plannen van de vervolglessen, het inplannen van de ehbo'ers op de aangevraagde evenementen en het op peil houden van de kennis van alle aangesloten ehbo'ers. Het bestuur kent geen beloningsbeleid, werkelijke gemaakte kosten worden vergoed.