2016 inkomsten en uitgaven

INKOMSTEN EN UITGAVEN 2016
         
INKOMSTEN UITGAVEN
  2016   2016
Contributie 7.868,00 Verlengingen   2.005,30
Evenementen 7.317,50 Kader/Bestuur   5.742,64
Administratiekosten 335,00 PR/jubilea/dank je wel   1.777,94
Materialen 1.884,41 Kantoorartikelen/drukwerk/PC   1.559,21
Lessen/Cursus 4.270,00 Materialen   5.474,31
Overige inkomsten 2.407,50 Contributie    600,00
Rente 36,40 Zaalhuur/consumpties   2.906,59
Verlies 118,31 Bankkosten   163,40
    Verzekering   15,37
    Opleiding Kader   3.418,00
    Overige uitgaven   574,36
         
         
         
  24.237,12     24.237,12