Jaarverslag 2016

JAAROVERZICHT 2016

LEDENAANTAL
Het ledenaantal bedroeg op 1 januari 2016: 276. Op 1 januari 2017: 268

 • Onze bestuursleden zijn:
  Voorzitter: Rianne Keunen. Zij heeft vanaf 11 juli  deze functie overgenomen van Ben van den Akker. Hij heeft wegens ziekte zijn functie in het bestuur neergelegd.

  Penningmeester: Inge Smits .

  Secretaris: vanaf 11 juli is deze functie vacant.
  Evenementencoördinator Pete Lydon

  Materiaalbeheerder Menno Schaafsma.

  Bestuurslid: Manuel van den Heuvel

  Bestuurslid: Harold Vrijnsen. Harold is in december 2016 afgetreden als bestuurslid.

   

 • Onze docenten zijn: Mevrouw Rianne Keunen en de heren Ben van den Akker en Harold Vrijnsen. Harold heeft in 2016 afscheid genomen als instructeur.

   

 • Onze lotussen zijn: Mevrouw Ans van Bussel, mevrouw Helmie van de Ven en de heren  Henk van Bakel, Bert van Deursen, Jan van Deursen, Toine vd Einden,  Harry van Haandel, Manuel vd Heuvel en Leo Verbaarschot. Mevrouw Helma Molmans en  mevrouw Riëtte Knorren hebben in 2016 laten weten niet meer als lotus aanwezig te zijn op de lessen.
   
 • Onze ereleden zijn: Mevrouw Ans van Bussel, mevrouw Ans Snijders, mevrouw Rita Buijs, mevrouw Petra Sterken en de heren  Jo Brons, Carel de Groot,  Ad Sterken, Harry Sterken, Harry  van Haandel, Henk van Bakel, Bert van Deursen en Arie Profijt.

VERVOLGLESSEN
Er werden 35 vervolglessen op de avond gegeven. Dit is meer als in 2015. Dit is gekomen omdat de reanimatie/AED lessen in kleinere groepen gegeven worden.
De buitenoefening was dit jaar in en rondom de blokhut van Jong Nederland op de Hanebergweg.
In september was er een workshop.

CURSUSSEN
In 2016 werd één basiscursus  gegeven.

EVENEMENTEN
De vereniging heeft door middel van 35 verschillende personen bij 45 verschillende evenementen op 197 dagdelen van 4 uren geassisteerd.

BESTUURSVERGADERING
Het bestuur is 5 keer in een algemene bestuursvergadering bijeen gekomen.

JEUGDEHBO
Er zijn examens geweest op de volgende basisscholen: Zeilberg, De Heiakker, Tijl Uilenspiegel, Willibrordus en de Driehoek.