2014 inkomsten en uitgaven

INKOMSTEN EN UITGAVEN 2014
         
INKOMSTEN UITGAVEN
  2014   2014
Contributie 3.012 Verlengingen   1.351
Evenementen 5.165 Bestuurskosten   3.038
Administratiekosten 260 PR kosten/jubilea/Dank je wel avond 2.177
Materialen 767 Kantoorartikelen/drukwerk/PC   1.588
Jeugdehbo 41 Materialen   4.007
Cursus 2.135 Kader-en lotus   4.425
Overige inkomsten 4.544 Zaalhuur/consumpties   2.594
Rente 107 Bankkosten   72
    Overige uitgaven   2.440
         
         
  16.031     21.692