2015 inkomsten en uitgaven

INKOMSTEN EN UITGAVEN 2015
         
INKOMSTEN UITGAVEN
  2015   2015
Contributie 7.224 Verlengingen   1.672
Evenementen 3.125 Bestuurskosten   1.259
Administratiekosten 220 PR kosten/jubilea/Dank je wel avond 2.029
Materialen 642 Kantoorartikelen/drukwerk/PC   1.116
Jeugdehbo 68 Materialen   3.288
Cursus 3.013 Kader-en lotus   4.658
Overige inkomsten 2.218 Zaalhuur/consumpties   3.324
Rente 96 Bankkosten   131
    Overige uitgaven   1.080
         
         
  16.604    

18.557