2012 Ans van Bussel-Hurkmans

EHBOer van het jaar 2012

In 2011 vierde EHBO Deurne het 60 jarig jubileum. In dat jaar werd besloten om tijdens de jaarvergadering van maart 2012 een EHBO'er van het jaar 2011 te benoemen.

Er werden 3 leden genomineerd:
1e genomineerde zal altijd degene zijn die het vaakst tijdens een dagdeel heeft geassisteerd bij de evenementen.
2e genomineerde wordt genomineerd door het lid van het jaar van het voorgaande jaar.
3e genomineerde wordt door het bestuur voorgedragen.

De drie genomineerden voor 2011 waren:
1. Bert van Deursen
2. Ans van Bussel
3. Pieter Manders
 

EHBOer VAN HET JAAR 2012:
Ans van Bussel-Hurkmans