2011 Bert van Deursen

EHBOer van het jaar 2011

In 2011 vierde EHBO Deurne het 60 jarig jubileum. In dat jaar werd besloten om tijdens de jaarvergadering van maart 2012 een EHBO'er van het jaar 2011 te benoemen.

Er werden 3 leden genomineerd:
1e genomineerde zal altijd degene zijn die het vaakst tijdens een dagdeel heeft geassisteerd bij de evenementen.
2e genomineerde wordt genomineerd door het lid van het jaar van het voorgaande jaar. In 2011 kon dat nog niet dus werd deze ehbo'er door het bestuur voorgedragen.
3e genomineerde wordt door het bestuur voorgedragen.

De drie genomineerden voor 2011 waren:
1. Bert van Deursen
2. Piet van Berlo
3. Harry Hoendervangers
 

EHBOer VAN HET JAAR 2011:
Bert van Deursen