Agenda

Sport/kneuzing - breuk - ontwrichting

Inschrijven bij het secretariaat.

Diverse stationnetjes

Inschrijven bij het secretariaat.

Kerstborrel - Lezing

Onderwerp lezing volgt nog.
Inschrijven bij het secretariaat.